Forma za Trójkę

Projekt „Forma za Trójkę”

 

Pantera Family & Sport Club istnieje od listopada 2013 roku, od stycznia bieżącego roku prowadzony jest przez naszą Fundację. Kontynuujemy szerzenie idei klubowej poprzez prowadzenie zajęć sportowych aikido, karate, krav maga oraz samoobrony. Upowszechniamy ideę zdrowego stylu życia, a zarazem dyscypliny i samorealizacji; dbania o siebie i najbliższych oraz wiedzę związaną z bezpieczeństwem.

 

Przez ostatnie lata prowadziliśmy regularne zajęcia, kursy, spotkania, seminaria oraz wyjazdy. Chętnie współpracowaliśmy ze szkołami, firmami i innymi instytucjami, przekazując swoją wiedzę i umiejętności  najmłodszym jak i najstarszym uczestnikom.

Niestety w trakcie tego roku napotkaliśmy ogromną przeszkodę jaką jest COVID-19. Od marca wszelkie nasze plany musimy dostosowywać do panujących obostrzeń. Nie możemy prowadzić zajęć, szkoleń czy innych aktywności stacjonarnie – tak jak to było do tej pory, ustawy mocno nam to ograniczają.

Jako organizacja non profit, chcieliśmy oprzeć naszą działalność na grantach oraz darowiznach, które finansują bieżące funkcjonowanie Fundacji jak i Klubu.

Niestety w ostatnim czasie środki te okazują się niewystarczające i praktycznie nieosiągalne dla nas ponieważ jesteśmy młodą organizacją.

Czym grozi to w dalszej perspektywie? Wszyscy wiemy. Znacznym ograniczeniem działalności, a w ostateczności jej zamknięciem.

W tym ciężkim dla nas wszystkich czasie potrzebujemy Waszego wsparcia. Każda nawet niewielka pomoc ma dla nas ogromne znaczenie.

Wierzymy, że razem przetrwamy i już niedługo wrócimy do funkcjonowania sprzed ograniczeń. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy mogli wspólnie wrócić do treningów i jeszcze mocniej pracować nad swoim ciałem i zdrowiem!

Dlaczego „Forma za Trójkę”?

Internetowych sposobów na wsparcie takich działalności jest wiele, jednak najwygodniejszym i najprostszym z nich może być wybranie na stronie zbiórki lub prywatnym koncie bankowym, stałego, miesięcznego zlecenia.

Wybierając opcję 60 zł miesięcznie to wychodzi tylko 3 złote dziennie.
A wspomniane 3 złote to kropla w morzu codziennych wydatków, która ogromnie może pomóc.

Drugą formą wsparcia może być jednorazowa wpłata na naszej zbiórce.

Najbardziej aktywni Darczyńcy będą obdarowani przez nas wyjątkowymi prezentami.

Link do zbiórki: https://zrzutka.pl/78dwa5

 

Jak nas wesprzeć?

Co otrzymasz w zamian?

 

 

 

 

Każdą darowiznę możesz odliczyć od podatku PIT!

Darowizny od osób fizycznych:

Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:

przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),

–     organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,

– prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie.

przekazane na cele kultu religijnego

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.

Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Darowizny od osób prawnych:

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:

przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),

– organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,

– prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.

Bez WAS nie ma NAS!
Dzięki wam będziemy mogli działać i rozwijać się dalej!

 

Regulamin Programu „Forma za Trójkę”          Kliknij Tutaj!