Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Pantera Family & Sport Club

Uwagi wprowadzające

W Polityce Prywatności zbieramy najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w naszej organizacji, oraz wyjaśniamy, w jakich celach to robimy, na jakiej podstawie prawnej. Informujemy również, jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzamy.

Dokładamy starań, by wszystkie nasze działania związane z danymi osobowymi były zgodne z prawem oraz misją i wartościami, jakie reprezentuje Fundacja Zawsze w Formie, a także by opierały się na szacunku dla prywatności i autonomii osób, których dane przetwarzamy.

 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.
 2. Korzystanie z Serwisu www.pantera.waw.pl oznacza akceptację warunków Polityki Prywatności.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, których zasady przetwarzania opisujemy w dokumencie jest Pantera Family & Sport Club ul. Powsińska 25, 02-920 Warszawa-Mokotów, działający pod Fundacja Zawsze w Formie (dalej zwana: Fundacją; ZwF) z siedzibą w Warszawie, 00-043, przy ul. Czackiego 3/5. Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000806104, NIP 525 280 22 62, REGON: 384471383

Niniejsza polityka określa również, co dzieje się z tymi informacjami oraz jakie przysługują Państwu w związku z tym prawa. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi, prosimy o kontakt:

Jeżeli użytkownik kontaktuje się z Pantera Family & Sport Club przy pomocy telefonu, wiadomości e-mail itp. Przekazując swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres email, numer telefonu itp.) ma pewność, że Administrator użyje wymienionych informacji do tego, aby odpowiedzieć na jego pytania oraz do dalszej komunikacji.

Gdzie i w jaki sposób przetwarzamy dane?

Większość danych przechowujemy w formie elektronicznej: na wynajętym serwerze.

Przetwarzamy dane za pośrednictwem narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez nasz zespół.

Część danych przechowujemy w formie dokumentacji papierowej w miejscach do tego wyznaczonych i odpowiednio opisanych i zabezpieczonych.

Komu powierzamy dane?

Nigdy nie przekazujemy Państwa danych, nie sprzedajemy ich, ani nie wymieniamy się nimi w jakichkolwiek celach także marketingowych z innymi podmiotami. Państwa dane mogą być przekazywane jedynie Zaufanym partnerom, czyli firmom współpracującym z Klubem Pantera oraz Fundacją ZwF.

Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym („Zaufanym Partnerom”) są używane tylko do świadczenia Państwu naszych Usług lub wykonywania zawartych z Państwem umów (np. obsługa płatności za uczestnictwo lub w razie decyzji o dobrowolnym wsparciu finansowym). Zaufani Partnerzy przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami, naszą Polityką Prywatności i standardami bezpieczeństwa informacji.

Ponadto Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, urzędom i organom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie szczególnych przepisów prawa, np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej.

W niektórych sytuacjach przekazujemy dane innym odbiorcom współpracującym z nami. (np. organizacja obozu, szkolenia, seminarium itp.) Sytuacja ta zawsze jest poprzedzona informacją w formie pisemnej  do uczestnika.

Dane osobowe powierzamy do przetwarzania podmiotom, z którymi na stałe współpracujemy, np:

 • obsługa księgowa Klubu (dane osób uczestniczących w zajęciach, dane osób otrzymujących od nas faktury, oraz inne dokumenty potwierdzające wpłatę).
 • w przypadku korzystania z komunikacji pocztą tradycyjną dane osobowe powierzamy do przetwarzania pośrednikom pocztowym (Poczcie Polskiej oraz innym firmom działającym na podstawie prawa pocztowego) na podstawie umów powierzenia i regulaminów usług.
 • Hostingodawca

Portale społecznościowe

 • W związku z posiadaniem przez Administratora kont na portalach społecznościowych typu Facebook, Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, którzy odwiedzają konta Administratora na ww. portalach.
 • Ww. dane są przetwarzane wyłącznie w zakresie prowadzenia konta Administratora na portalach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na budowaniu marki Administratora za pośrednictwem portali społecznościowych.

Prawa dostępu do danych osobowych

a) Prawo dostępu do danych

W każdej chwili mają Państwo prawo zażądać od nas informacji o tym, jakie dane osobowe przechowujemy, w tym uzyskania kopii danych. Aby to zrobić, prosimy o kontakt e-mail.

b) Prawo do sprostowania danych

Mają Państwo prawo zażądać sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.

c) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Mają Państwo prawo zażądać usunięcia jakichkolwiek danych przetwarzanych przez nas. Jeżeli zażądają Państwo usunięcia danych, które są niezbędne do wykonania przez nas na Państwa rzecz umowy lub świadczenia Usług, wówczas usunięcie danych skutkować będzie rozwiązaniem tej Umowy, a my nie będziemy mogli już świadczyć Usług, ponieważ nie będziemy już mogli przetwarzać potrzebnych danych, w tym nie będziemy mogli ich przechowywać.

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych pod następującymi warunkami:

 • na podstawie uzasadnionego interesu Usługodawcy, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.
 • Po zgłoszeniu niepoprawnych danych, wtedy musimy ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.
 • jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy można nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania danych osobowych.
 • jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

Zależy nam na tym, aby realizowanie Państwa praw dotyczących przetwarzanych przez nas danych było jak najprostsze. Jednak jako administrator danych musimy mieć pewność, że nie udostępnimy Państwa danych osobom nieuprawnionym. Dlatego jeśli będziemy mieli wątpliwości co do tego, że osoba, która np. prosi o dostęp do danych lub żąda ich usunięcia, to rzeczywiście osoba, której dane przetwarzamy, możemy zwrócić się do niej z prośbą o dodatkowe informacje.

Jeśli uważacie Państwo, że Wasze prawa zostały naruszone, możecie złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli jednak pojawi jakiś problem, prosimy o informację.  Dokładamy wszelkich starań, aby jak najlepiej chronić Państwa dane, jeżeli popełnimy błąd, będziemy chcieli go jak najszybciej naprawić.

Czyje dane przetwarzamy i na jakich zasadach?

Przetwarzamy dane osób należących do  Pantera Family Sport Club (www.pantera.waw.pl); oraz dane podopiecznych Fundacji Zawsze w Formie (www.zawszewformie.org)

Zbieramy dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne, zapewnienia sprawnego działania Klubu oraz Fundacji w ich ramach funkcjonalności komunikacji.

Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasze strony. Każdy może korzystać z nich anonimowo – nie wymagamy rejestracji.

Nie zabiegamy o identyfikację, chyba że jest to niezbędne ze względu na charakter podejmowanej czynności, czyli np. w przypadku przekazywania darowizny.

Pliki cookies

Administrator na swoich stronach internetowych wykorzystuje pliki tekstowe określane potocznie jako cookies (pol. ciasteczka) niezbędne do technicznej obsługo stron i korzystania z oferowanych funkcjonalności.

Pliki „cookies” pozwalają na zapamiętanie informacji, dzięki którym używanie Serwisu może być wygodniejsze dla Użytkownika.

Fundacja wykorzystuje Pliki cookies w następujących celach:

 • tworzenie statystyk umożliwiających sprawdzenie, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, celem ulepszenia jego budowy i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika zarejestrowanego umożliwiające korzystanie z Serwisu na każdej jego podstronie bez ponownego logowania do Serwisu.

Za pomocą plików „cookies” nie są zbierane ani przetwarzane dane osobowe.

Użytkownicy  mogą samodzielnie dokonać zmiany ustawień w zakresie udostępniania plików „cookies”, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja danej przeglądarki internetowej.

Google Analytics

Google Analytics wykorzystuje tak zwane pliki „cookie” („ciasteczka”). Są to pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze, które umożliwiają analizowanie korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Generowane przez plik cookie informacje o sposobie korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam przechowywane.

Przechowywanie plików cookie generowanych w ramach usługi Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 zd. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu aktywności użytkownika, w celu optymalizowania zarówno swojej oferty internetowej, jak i swojej reklamy.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika w usłudze Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Zmiany Polityki Prywatności

Polityka prywatności w przypadku zmiany stanu prawnego bądź faktycznego polityka będzie aktualizowana.